torsdag 5 juli 2007

Vad är religion?


Jag hoppas att Olle Baertling i sin himmel förlåter mig för att jag använder hans tavlor, för det här handlar inte alls om hans måleri (vilket jag f.ö. tycker mycket om!) Jag har bara valt dessa bilder som illustrationer…

Jag försökte formulera en allmängiltig definition på ”religion”. Den skulle s.a.s. vara heltäckande och giltig såväl religionsvetenskapligt som ur de troendes perspektiv. Och då vill det ju gärna bli ganska långt! Men jag ville ha en kort och precis definition!

Uppslagsböckerna har ju ingen enkel definition, utan en hel rad av olika definitioner.

Så vad är religion?

Jag försökte med en teori om världen som innefattar tron på transcendenta makter av vilka vi är beroende.

Jag var ganska nöjd med den, men insåg snart att ordet ”teori” skulle vara stötande för troende av olika schatteringar. Religionen formulerar sig inte som teori eller hypotes, utan som gnosis, kunskap.

Så jag formulerade om mig, och ersatte ”en teori om världen” med det mer neutrala ”en världsbild”.

Och jag antar att några läsare redan gissat varför jag valt Baertlings tavla som illustration!

Om man frågar folk vad tavlan föreställer, svarar ett förvånansvärt stort antal att det är trianglar i olika färger, men att en del av trianglarna fått spetsen avhuggen, eller att spetsen på en del av dem ligger utanför tavlan, osv.

Detta är ju i och för sig ganska lustigt, eftersom en triangel med en avhuggen spets definitionsmässigt omöjligen kan vara en triangel, och vad som ligger utanför målningen givetvis undandrar sig vår förmåga att observera (om vi undantar väggen som den hänger på förstås)!

Men om vi för ögonblicket accepterar att det kan finnas en osynlig fortsättning på tavlan, är givetvis påståendet att triangels spets ligger utanför bilden en rimlig hypotes – man behöver ju bara dra ut linjerna en liten bit för att se det!

Om å andra sidan den synliga tavlans kant fungerar som en spegel eller en vattenyta och linjen bryts? Ja, då får vi helt andra bilder av den imaginära fortsättningen av målningen!

Är nyckeln till det hela alltså egenskaperna hos tavlans kant?

Jag tänker inte fortsätta denna spekulation, utan lämnar det åt läsaren att roa sig på egen hand!

Jag såg statistik nyligen om religionerna i världen, och det var den som utlöste mina funderingar:

2,4 % av världens befolkning uppges vara ateister; dvs. de tror på guds icke-existens. Alltså, de är övertygade om att bilden slutar vid tavlans kant, om jag får fortsätta att använda mig av Baertlings målning som illustration!

12,5 % är agnostiker eller religiöst indifferenta, och skulle alltså säga att det är omöjligt för oss att veta någonting om vad som finns eller inte finns utanför tavlans kant – eller att frågan inte intresserar dem.

85 % av världens befolkning bekänner sig till en eller annan religion, och är alltså av uppfattningen att det finns en osynlig fortsättning bortom det som vi med våra sinnen kan uppfatta, och att den kunskap som vi på olika sätt kan inhämta om denna transcendenta verklighet bör ligga till grund för det liv som vi lever och hur vi organiserar vårt samhälle.

Nu har jag redan skrivit alldeles för långt – jag får återkomma till ämnet i ett senare inlägg!

Den kanadensiske poeten, teologen och psykologen E. J. Pratt (1883-1964) var mera ekonomisk med orden. Han sa att kort och gott att religion är ”känslan av absolut beroende”.

Det är den mest minimalistiska definition jag stött på!


Inga kommentarer: