måndag 9 juli 2007

Nya syndafloden


När den anglikanske biskopen av Carlisle nyligen uttalade sig om översvämningarna i norra England, gav han sig ut på djupt vatten kan det nog tyckas – åtminstone teologiskt sett!

Han menar att översvämningarna var ett syndastraff – inte bara i bildlig mening, som en konsekvens av vår ohållbara livsstil och allmänna försummelser på miljöområdet – det skulle snarast ha varit politiskt korrekt och knappast fått någon att höja ögonbrynet!

Nej, biskopen var mer precis: översvämningarna var ett uttryck för Guds missnöje med oss människor, och inte bara i miljöfrågor: han nämnde särskilt det moraliska förfallet som det tar sig uttryck i toleransen av homosexuella…

Nu är han ju dessvärre långt ifrån ensam på sin kant i frågan om homosexualitet, men det som gör hans uttalande så exceptionellt är den gudsbild han ger uttryck för. Han ger heller ingen förklaring till varför Gud valt att dränka just hans stad upprepade gånger, medan London t.ex. konsekvent skonas från extremt väder...

Alla känner vi ju till berättelsen om Noa och arken. Det är en historia – grym som en barnsaga, som berättar om hur Gud i sin besvikelse över människorna bestämmer sig för att dränka hela skiten och börja om från början – eller nästan! Noa och hans familj och alla djuren skulle nog ändå duga till en ny start!

Men regnbågen då, och förbundet med jorden?

“And it shall come to pass, when I bring a cloud over the earth, that the bow shall be seen in the cloud:
And I will remember my covenant, which is between me and you and every living creature of all flesh; and the waters shall no more become a flood to destroy all flesh.”

Möjligen menar biskopen att Gud på gamla dar blivit tankspridd och inte längre kommer ihåg regnbågens betydelse?

I den tusen år äldre versionen av berättelsen i Gilgamesh-eposet däremot, där Noas motsvarighet heter Utnapishtim, är den stora floden inte en syndaflod. I stället orsakas den av en tvist mellan gudarna.

I mina öron låter det som en bättre förklaring!

(Citatet är från 1 Mos. 9:14-15 – King James Version.)

Väderkommentarer från de svenska biskoparna saknas mig veteligen fortfarande!

Inga kommentarer: