måndag 18 juni 2007

Alltså...Man kan väl tycka att det finns bloggar så det räcker till och blir över! Och kanske att det mesta man råkar läsa är av ringa intresse. Många skriver för att uttrycka halvtänkta tankar eller eller för att ge uttryck för frustration och aggressioner. Och det är väl gott nog!

Själv har jag tänkt mig denna blogg som ett alternativ - eller komplement! - till att prata för mig själv, prata med väggen, fåglarna, träden... Det blir inget publikknipande, och jag väntar mig inte många besök på min sida.

Så det är alltså ett slags lek! Ungefär som när man som barn skickade flaskpost: man läste i tidningen om flaskor som flutit över världshaven och hittats många år efter att någon skickat iväg dem. Det var inspirerande nog, och jag skickade väl iväg ett antal flaskor...

Men jag fick givetvis aldrig något svar!

Här kommer nu en flaska till!

____________________________________________

Inga kommentarer: