söndag 16 september 2007

"Freedom Tower" - update


Allt sedan den där dagen för sex år sedan, har diskussionen pågått om vad som ska göras med kratern som snabbt fick namnet Ground Zero.

Att återuppbygga de förstörda tvillingtornen uteslöts snabbt, men att besluta vad som ska byggas i deras ställe – ja, det vet man fortfarande inte efter sex år – bortsett ifrån den sorgliga, ensamma pinne som fått ärva namnet ”Freedom Tower”. (Jag kan inte låta bli att tänka på sagan om pojken och skräddaren!)

Den första arkitekttävlingen gav uppseendeväckande uselt resultat, och genast beslutades om en ny tävling, och den andra tävlingen gav upphov till flera intressanta förslag – bl.a. det som utsågs till vinnare, designat av Daniel Libeskind.

Det var ett elegant förslag – och min personliga favorit: en grupp av byggnader med sluttande tak och intressanta facetter, placerade i en båge runt ett något högre torn med en väldig spira.

På bilden presenterar Libeskind (i mitten) sitt vinnande tävlingsbidrag.

Men sen kom säkerhetsexperterna in i processen, och de lade snabbt in sitt veto!

Den byggnad som fick namnet Freedom Tower in defiance innan den ens lämnat ritbordet har sedan ersatts med en helt annan byggnad (till vänster på bilden överst) som klart demonstrerar att myndigheterna inte lyckats komma över sin fruktan:

The new design attempts to address the NYPD’s concerns with its 200-foot-high reinforced concrete blast resistant base, which will contain the Freedom Tower’s 80-foot tall lobby and three of its mechanical floors. The base of the tower, which was originally to be clad in polished steel and titanium like 7 WTC, will now be covered in “rolled and sculpted glass”. The base will have no windows except for several tall narrow ones which will be placed a minimum of 25 feet above the ground.

(Citat från http://skyscraperpage.com. De övriga byggnader- na på bilden överst är bara de senaste av många olika förslag.)

Myndigheterna presenterar newyorkborna med 60 meter hög bunker som symbol för deras frihetskärlek! Att först politisera projektet och ge det symbolställning, för att sedan av ”säkerhetsskäl” fega ut och ersätta det med en helt annan byggnad är i mina ögon rätt pinsamt!

Freedom Tower sägs bli ”en av världens högsta byggnader” i det officiella presentationsmaterialet.

Det snällaste man kan säga om detta påstående är att det är en väldig överdrift!

Byggnaden kommer att ha 82 våningar (mot 110 i de förstörda tornen). Men för att resultatet inte ska se alltför snöpligt ut, har man sträckt ut byggnaden, så att takplattformen hamnar på samma höjd som på den tidigare byggnaden: 417 meter. Och så planerar man en väldig spira på toppen.

Detta är ett vanligt knep i den prestigefyllda jakten på höjd och höjdrekord. Detta att inkludera en spira som är en del av byggnadens konstruktion – i motsats till diverse master o.d. – och på så sätt öka den totala höjden.

När det gamla World Trade Center stod klart 1972 så var det med sina 110 våningar och 417 meter rekordhållare i två år – tills Sears Tower i Chicago stod färdigt, med samma antal våningar, men ytterligare 23 meter i höjd. Det rekordet stod sig i hela 24 år, tills Petronas Towers i Kuala Lumpur var färdigbyggt 1998.

På bilden nedan kan man genast se vad som hänt: Petronas Towers har endast 88 våningar, och takhöjden är 400 meter, men de där koniska takprydnaderna med sina spiror gör att den ändå har räknats som högre än Sears Tower (till höger).


Om man sedan accepterar detta sätt att räkna är kanske en smaksak! (Själv gör jag det inte!)

Som jag ser det finns det två självklara sätt att mäta en byggnads höjd: man räknar antalet våningar, eller man mäter höjden till taket. Resten är nonsens!

Sears Tower har alltså behållit sitt rekord mätt i antal våningar, tills Burj Dubai för några månader sedan passerade 110-våningsgränsen.

Freedom Tower har kanske symbolvärde, men som arkitektur finner jag det enbart snöpligt!

The Chicago Spire som är under uppförande och som beräknas vara färdigt om tre år har däremot kvalitéer. Det är – så som en skyskrapa bör vara! – en skulptur att betrakta på avstånd. Med sina 150 våningar och dryga 600 meter blir det med god marginal USA:s högsta byggnad.


Internationellt har dock Burj Dubai utlöst en ny jakt på rekord som saknar tidigare motstycke. Byggnadens slutliga höjd har inte offentliggjorts, men det står klart att höjden blir över 800 meter, och redan finns andra projekt på ritborden runt om i världen som spränger kilometersvallen!

Mer om detta senare!

Update:

Jag borde nog ha kollat skyscraperpage. com (som jag länkat till) innan jag publicerade detta inlägg! Det visar sig att skräcken har lagt sig något hos myndigheterna, och i den senaste revideringen av projektet är antalet våningar 108. Höjden är oförändrad, men man har väl insett att det vore ett oerhört slöseri med en genomsnittslig våningshöjd på ca 5 meter.

De övriga byggnadernas status för närvarande är något oklart. Viss information tyder på att markarbeten påbörjats för byggnaden med de fyra "diamanterna" på taket, medan skyscraperpage (som vanligen är välunderrättad och uppdateras kontinuerligt) fortfarande anger bygget som "proposed".

__________________________________________

Inga kommentarer: