måndag 11 maj 2009

Och de heliga oxarna förutspår…


Egentligen är detta med de heliga oxarna kanske inte något som riktigt hör hemma inom theravadabuddhismen, men eftersom man i Thailand bytt så mycket med grannen Kambodja där en gång hinduismen var dominerande, så har detta med ceremonierna krig hovet och många magiska bruk sedan länge integrerats med thailändsk kultur. I Thailand är det inget märkvärdigt med det. Detta att dra gränser mellan religioner och katalogisera trosföreställningar som hörande till en eller annan religion är väsentligen ett västerländskt påfund, för vilket man har liten förståelse utanför akademiska kretsar.

Den kungliga plöjningsceremonin i Thailand är en stor händelse. I princip går det till så att hovets brahmaner tar ut de två heliga oxarna och plöjer några fåror där de sprider ut riskorn. Dessa riskorn plockas sedan upp av åskådarna, som om de är bönder blandar det med sitt utsäde för att bli välsignade med en riklig skörd. Är man inte jordbrukare, så sparar man helt enkelt de riskorn man lyckas hitta som något som ska bringa välstånd under det kommande året.

Därefter serveras oxarna sju korgar vävda av bananblad, innehållande rätter bestående av gräs, ris, majs, sesamfrön, sojabönor, vatten och riswhisky. Oxarna observeras av hovets brahmaner, och utifrån oxarnas val av föda förutsäger man sedan det kommande årets utsikter.

Dagens ceremoni tolkades så att regnen ska bli rikliga, och skörden god.

Även utanför hovets kretsar är olika former av divination vanligt förekommande. Sträng taget vill ingen företa sig någonting av betydelse utan att först rådfråga en spåman.

- Vad gör man om spåmannens förutsägelser är negativa, frågade jag lite naivt när jag just anlänt till Thailand som unga man.

- Man konsulterar en annan spåman antar jag, fick jag till svar.

Divination med hjäp av en kycklings inälvor på Sumatra.

2 kommentarer:

Björn Nilsson sa...

Whisky??

Den där plöjningsceremonin finns avbildad på någon hällristning från bronsåldern här i Sverige också, så den är nog väldigt spridd och väldigt gammal. Tre fåror tror jag det skall vara, och den avbildade plöjaren bakom oxarna (kanske det var den heliga kungen?) hade en kvist i bältet. Kan detta vara den moderna versionen av något som indoeuropeerna tog med sig till Indien?

Det där med alternativa spådomar är också gammalt. Assyrierna och babylonierna körde med det, man frågade tills man fick det svar man ville ha.

Carl Jacobson sa...

I still have technical problems, and your other comment disappeared without trace...

You are of course quite right to assume that the ceremony I described is ancient and more or less universal - as well as the basic ides of divination - which of course also is essentially a commercial service, and thereby tends to produce what the customer is asking for.